บริษัท ระพีกุล เครน จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2555 โดยมีคุณ กิตติพันธุ์ ระพีกุล เป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งบริษัทขึ้นมานั้น

สืบเนื่องมาจากส่วนตัวของคุณ กิตตพันธุ์ ระพีกุล เองนั้น เป็นคนที่มีใจรักในงานด้านงานบริการอยู่แล้ว

และอีกเกินกว่าครึ่งชีวิตนั้น ได้ทำงานเกี่ยวกับงานด้านนี้มาโดยตลอดอยู่แล้ว ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับรถเครน งานด้านการยก งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร งานขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร

จึงได้เกิดแนวคิดและเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ระพีกุล เครน จำกัด ขึ้นมา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านการบริการ ให้เช่ารถเครน รถบรรทุกขนย้ายต่างๆ รถบรรทุกติดเครน (รถเฮี๊ยบ), รถยก Boom-lift, X-lift, รถ Forklift รวมไปถึงงานติดตั้ง เคลื่อนย้ายเครื่องจักร

โดยมี คุณ กิตติพันธุ์ ระพีกุล และ คุณ ปิยะรัตน์ ระพีกุล ดูแลจัดการและบริหารงาน แนวทางในการดำเนินธุรกิจนั้น ทาง คุณ กิตติพันธุ์ ระพีกุล และ คุณ ปิยะรัตน์ ระพีกุล ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ และตรงไป ตรงมาต่อลูกค้า

โดยเน้นการให้บริการต่อลูกค้าทุกระดับ เพื่อใ้ห้เกิดความพึงพอใจ ยึดหลักความปลอดภัย ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวผ่านอุปสรรคและเติบโตไปด้วยกัน เพื่อเป็นผู้นำด้านธุรกิจ ในด้านการให้บริการ ให้เช่ารถเครนในอนาคต

คติพจน์และสิ่งที่มีอยู่เสมอในการทำธุรกิจของ คุณ กิตติพันธุ์ ระพีกุล นั่นก็คือ ลูกค้าอยู่ได้ บริษัทก็อยู่ได้ พนักงานก็อยู่ได้ เราจะเติบโตไปด้วยกัน ” We will grow up together

ระพีกุลเครน บริการรถเครนให้เช่า จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออก และใกล้เคียง
ระพีกุลเครน ชลบุรี ยินดีให้บริการค่ะ